O nás

Původní firma Ing. Ivan Jebavý – Vibrom vznikla v roce 1993 a zabývala se konstrukcí vibračních mlýnů, ty daly firmě i její jméno. V roce 1995 byla přejata výroba textilních vodičů z keramických prášků metodou horkého lití. Produkce těchto vodičů postupně rostla, až se staly hlavní náplní výrobního programu firmy. V roce 2003 došlo k transformaci firmy na společnost Vibrom s.r.o.. Veškeré zařízení firmy bylo postupně přestěhováno ze starých prostor do stávajících míst – do částečně zrekonstruované Staré Kotelny v Orlické ulici. V této době byl také zakoupen první vstřikovací lis Arburg 270 U 250-70, na němž byly vyráběny (a dodnes jsou) textilní vodiče technologií CIM. V dnešní době se počet vstřikovacích strojů technologie CIM rozrostl na tři plus jeden, který je určen na zastříkávání hotových keramických výrobků do plastových dílů.

V roce 2012 začalo první testování dílů technologií MIM. V létě 2014 byla slavnostně otevřena nová výrobní hala pro tuto technologii. Hala je vybavena komplexní moderní technologií pro MIM – dvě vstřikovací jednotky Arburg, debindingovou a sintrovací pecí americké firmy Elnik a pracovištěm kontroly kvality.

V dnešní době má společnost 20 zaměstnanců. Hlavními náplněmi výroby jsou technologie MIM a CIM, nadále jsou vyráběna tryskací média a v malé míře dochází i ke konstrukci vibračních mlýnů.

Kotelna 2016

Kotelna, 2016

Politika kvality

Společnost Vibrom spol. s r.o. je malou rodinnou firmou s tradicí od roku 1993 a je jedinou firmou, která zpracovává kovové a keramické prášky technologií PIM v České republice. Cílem politiky kvality společnosti Vibrom spol. s.r.o. je získávat zákazníky, udržovat zákazníky, upevňovat důvěru a spokojenost zákazníků a vytvářet příjemné pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Společnost klade důraz na poskytování služeb na světové úrovni v oblasti technologie PIM.

Flexibilita a požadavky zákazníka

Výhodou společnosti je její uspořádání, kdy vedení komunikuje se všemi fragmenty výroby. Proto je možné poskytovat zákazníkům rychlá a flexibilní řešení na míru jejich požadavkům a pružně reagovat na změny.

Důraz na kontrolu kvality

Největší důraz je v průběhu celé výroby kladen na kontrolu kvality, která je prováděna ve všech etapách výroby.

Neustálé vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci včetně vedení společnosti jsou vzdělávání formou školení v odborných tématech, která jim pomáhají lépe a kvalitněji provádět jejich práci, či jim pomáhají porozumět procesům a postupům, které při své pracovní činnosti běžně provádějí.

Zlepšování

Cílem společnosti je neustálé zlepšování, jedná se jak o zlepšování výrobních procesů, tak o neustálou modernizaci technologií s cílem co největšího zefektivnění a usnadnění výroby.

Příjemné pracovní prostředí

Společnost se snaží vytvářet příjemné pracovní prostředí pro své zaměstnance a být atraktivním zaměstnavatelem. Nástroji k dosažení příjemného pracovního prostředí jsou jednosměnný provoz, finanční a nefinanční benefity a přímá komunikace s každým zaměstnancem osobně.

Právní a jiné požadavky

Vedení společnosti se zavazuje k plnění příslušných právních a jiných formálních požadavků.