Oznamovací systém NNTB


Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)
Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.

Příslušná osoba: Radka Hájková
E-mail: radkahajkova(at)vibrom.cz

Příslušná osoba: Anežka Veselá
E-mail: anezkavesela(at)vibrom.cz

Příslušná osoba: Martin Smitka
E-mail: martinsmitka(at)vibrom.cz

Možnosti podání oznámení
V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.

Odkaz na oznamovací kanál: www.nntb.cz/c/b6mqh6f3

Ochrana osobních údajů
Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Externí oznamovací kanál
Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

Vyloučení
Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.