Technologia

Proces produkcji

Produkcję części poprzedza kilkutygodniowy proces przygotowawczy. Zapytanie obejmujące modele 3D oraz dokumentację rysunkową poddawane jest ocenie, na podstawie której przygotowywana jest oferta dla klienta zawierająca ofertę cenową wyrobu oraz koszty związane z produkcją formy. Jeżeli klient zaakceptuje pozytywnie ofertę, następuje złożenie zamówienia. Na tym etapie procesu zostaje sporządzona umowa z klientem oraz z daną narzędziownią produkującą formę. Po otrzymaniu formy rozpoczynają się pierwsze próby produkcji, następuje dostosowanie technologii i formy oraz produkcja pierwszych wyrobów, które po wypaleniu są sprawdzane i mierzone przyrządzem pomiarowym 3D. Jeżeli wartości końcowe są zgodne z dokumentacją rysunkową, próbki zostają wysłane do klienta. Produkcja zostaje wszczęta po zatwierdzeniu próbek przez klienta. Jeśli klient nie zaakceptuje próbek, następuje ponowne dostosowanie technologii i formy.

więcej informacji

Technologia CIM

Ceramic Injection Moulding jest metodą wysokociśnieniowego wtrysku proszków z zaawansowanych materiałów ceramicznych. Firma Vibrom s.r.o. zajmuje się przetwarzaniem Al2O3, ZrO2 a TiO2. Feedstock, czyli masa wtryskowa, przygotowywana jest bezpośrednio w naszej firmie w procesie mieszania proszków ceramicznych oraz lepiszcza i następnie granulacji.

więcej informacji

Technologia MIM

Technologia MIM (Metal Injection Moulding) jest nowoczesnym procesem technologicznym produkcji małych elementów metalowych. Przeznaczona jest do aplikacji wymagających precyzyjnych parametrów wymiarowych, których objętość roczna produkcji wynosi minimalnie 5000 szt.

więcej informacji